Servislerimiz

OMC (Operation Monitoring Center)

Projeler için hazırlanan monitoring uygulaması üzerinden tüm sistemlerin 7/24 izlenerek arıza takibi yapılması, müşteriden gelen taleplerin ve arıza bildirimlerinin kayıt altına alınarak ilgili birimlere yönlendirilmesi ve yetki dahilinde arıza müdahaleleri yapması ile ilgilenen birimimiz bulunmaktadır.

Depo Destek Hizmetleri

Kullanılan, ihtiyaç duyulan, ihtiyaç duyulması öngörülen cihazlardan, yeterli stok bulundurma, arızalı cihazlar için bakım ve onarım hizmeti ve arızalı cihazlar için üretici desteği sağlamak ile ilgili yetkili birimimiz aktif olarak bulunmakta ve hizmet vermektedir.

Yazılım Destek Hizmetleri

Ekibin ilgili konularda müşteriye online veya telefonla destek sağlaması, ÜTS Yazılım vb. servisleri kapsamında oluşan arızalara 7/24 çözüm üretilmesi, uygulamaların yazılımları ve servislerinin kontrolleri, log analizleri ve performans analizleri yapılması, periyodik bakım ve sözleşme kapsamında güncelleştirmelerin sağlanması ile ilgili yetkili birimimiz aktif olarak bulunmakta ve hizmet vermektedir.

Bankacılık Destek Hizmeti ​

Bankacılık ve destek hizmetimiz, ücret çekim servislerinin 7/24 izlenmesi ve kontrolü, ücret çekim servislerinin yoğunluk durumlarının ve veri akışının takip edilmesi, gerektiğinde kontrollü olarak müdahale edilmesi, SMS, vb. 3rd parti hizmetlerin 7/24 yönetimi ile ilgili yetkili birimimiz aktif olarak bulunmakta ve hizmet vermektedir.

Veri Tabanı / İş Zekası Destek Hizmeti

Veri Tabanı / İş Zekâsı Destek Hizmetimiz mesai saatleri içerisinde müşteriye online veya telefonla destek sağlanması, veri tabanı kapsamında oluşan arızalara 7/24 çözüm üretilmesi, herhangi bir felaket durumunda yedekten dönülerek sistemin tekrar ayağa kaldırılması, veri tabanının periyodik bakımlarının yapılması, düzenli olarak yedeklerinin alınması, günlük ve haftalık bakımlarının yapılması, performans artırıcı işlemlerin yapılması, veri tabanına kullanıcı yönetiminin yapılması, versiyon/page güncellemelerinin takibi ve uygulanması hizmetleri vardır.

Analiz ve raporlama kısmında, uygulama tarafından sağlanan standart raporlar haricinde müşteri özelinde raporların üretilmesi, işverenin diğer sistemleri ile entegre çalışacak veri havuzu ve raporlama sisteminin sağlanması, ihtiyaca göre yeni tablolar oluşturulması ya da var olan tablolar üzerinde değişiklik yapılması ile ilgili yetkili birimimiz aktif olarak bulunmakta ve hizmet vermektedir.

Arıza Bakım Hizmeti

Tüm projelerde bulunan donanımların periyodik olarak bakımlarının yapılarak müşteri ya da izleme birimlerimizce bildirilen tüm donanım arızalarına 7/24 müdahale hizmetimiz bulunmaktadır.

Network Destek Hizmeti

Network sistemleri kapsamında müşteriye destek sağlanarak Network Cihazları kapsamında oluşan arızalara 7/24 çözüm üretilmesi ve cihazların lisans, FW, vb güncelleştirilmelerinin takibini sağlayan birimimiz aktif olarak bulunmakta ve hizmet vermektedir.

Sistem Destek Hizmeti

IT cihazları ve sistemleri kapsamında oluşan arızalara 7/24 çözüm üretilmesi, cihazların düzenli ve sürdürülebilir çalışırlığının takibi, cihazların Lisans, FW, vb. güncelleştirmelerinin takibi, sistem ihtiyaçları kapsamında gerekli iyileştirmelerin yapılması hizmetlerini sağlayan birimimiz aktif olarak bulunmakta ve hizmet vermektedir.

Performans Destek Hizmeti

Projelerin ve sistemlerin belirlenen periyotlarda genel ve detaylı performans oranlarının çıkartılarak analiz yapılması, raporlanması, performans oranlarına göre iyileştirme ve müdahalelerinin yapılması veya ilgili birimlere yönlendirilmesi hizmetlerini sağlayan birimimiz aktif olarak bulunmakta ve hizmet vermektedir.