K-AUS

(KOOPERATİF AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ)

İntetra

K- AUS

Dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi sonucunda endüstriyel ve dijital alanlarda büyük ve kapsamlı değişim ve dönüşümler meydana gelmektedir. Bu değişimler ulaştırma sektörünü ve dolayısıyla ulaşım türlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), yol güvenliğini artırmak, trafik yönetimini geliştirmek ve ayrıca tüm paydaşları (yolcular, sürücüler, yayalar) desteklemek için gelişmiş teknolojileri kullanan bir sistem olarak tanımlanmaktadır. İnternet ve kablosuz iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte mevcut çalışmalar yol üzerinde ve ulaşım sistemleri arasında iş birliğine doğru ilerlemektedir. Yıkıcı ve yenilikçi teknolojilerden biri olan Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS), aracın çevresindeki araçlar ve yol altyapısı hakkında bilgi sahibi olma prensibine dayanmaktadır.

RSU - Yol Kenarı Ünitesi

K-AUS, karayolu taşımacılığının verimliliğini, güvenliğini ve çevresel performansını artırmayı amaçlayan, araçların birbirleriyle ve çevresindeki yol altyapısıyla doğrudan etkileşime girmesini sağlayan yenilikçi teknolojilerden biridir. K-AUS ile insan, araç ve altyapı arasındaki etkileşim ve iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Otonom araçlar, insan müdahalesi olmadan kendi başına çalışabilen ve çevresini algılayan araçlar olarak tanımlanmaktadır. Bağlantılı Araç (Connected Vehicle), araç (V2V), altyapı (V2I), bulut (V2C), yaya (V2P) veya her şey (V2X) arasında bağlantı kurmak ve bilgi paylaşmak için farklı iletişim teknolojileri kullanan araçları ifade etmektedir. Bağlantılı Otomatik Araç (Connected Automated Vehicle, CAV) ise otonom sürüş sağlayan ve aynı zamanda sürüş ortamıyla ilgili bilgi toplama ve paylaşma yeteneğine sahip araçları ifade etmektedir.

Araç - Araç Haberleşmesi

Araçların anlık konum ve hız bilgilerini çevresindeki araçlarla iletişim teknolojilerini kullanarak paylaşması ve bu sayede trafik kazalarını önlemeyi amaçlamaktadır. Bu teknolojide aracın otonom seviyesine göre sürücüye uyarı verilebileceği gibi araçların kendi başına tepki verebilmesi de mümkün olmaktadır. V2V teknolojisiyle günümüzdeki araçlarda halihazırda kullanılan şerit takibi ve kör nokta uyarı sistemi gibi uygulamalara kıyasla daha etkili ve verimli bir trafik yönetimi hedeflenmektedir.

HABERLEŞME ARAÇLARI

Araç - Altyapı Haberleşmesi

Araçların yol üzerindeki altyapı bileşenleriyle iletişim halinde olmasına dayanmaktadır. Bu teknoloji sayesinde sağlanan veri akışıyla yol hız limiti, trafik ışıkları süresinin ayarlanması, anlık trafik durumu, kaza bilgisi ve park bilgisi gibi trafik yönetimini geliştirebilecek uygulamalar hedeflenmektedir.

Araç-Yaya Haberleşmesi

Yayaların trafik kazalarına karışmasının engellenmesi amaçlanmaktadır. Örnek olarak, yüksek araçların kör noktalarında kalan yayaların uyarılmasıyla ezilme tehlikesinin ortadan kaldırılması gösterilebilir.


Araç-Bulut Haberleşmesi

Araçların ürettiği verilerin saklanabilmesi ve işlenebilmesine imkân tanımaktadır. Bu verilere sürüş karakteristikleri, yakıt tüketimi ve emisyon değerleri örnek olarak gösterilebilir.

Araç-Herşey Haberleşmesi

Araçların kendisini etkileyebilecek tüm faktörler ile iletişim halinde olmasını kapsamakta ve diğer tüm bağlantı teknolojilerini içerisinde barındırmaktadır.

Intetra Alan Faaliyeti

Intetra yeni nesil kavşak kontrol cihazı, K-AUS yaklaşımını vizyonuna dahil etmiş ve çalışmalarını bu yönde ilerletmiştir. Geliştirilen cihaz ilk aşamalardan başlayarak Yol Kenarı Birleştiricisi ile bağlantı kurularak test edilmiş ve iki yönlü haberleşme göz önünde bulundurularak gerekli fonksiyonellik çalışmaları yapılmıştır. Kavşak kontrol cihazındaki bir bilgi (kalan ışık süreleri veya alarm durumları gibi…) Yol Kenarı Birleştiricisi aracılığıyla araçlara bizzat aktarılır. Araç sınıfları ve araçlardan gelen farklı veriler kavşak kontrol cihazlarına iletilir. Bunların sonucunda araç önceliklendirme veya yapı değişikliği gibi önlemlerin alınmasına olanak sağlar.