İNTETRA

Biz Kimiz?

İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

İNTETRA, 2005 yılında Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) alanındaki yeni teknolojileri Türkiye’ye ithal ederek ticari faaliyetlerine başlamıştır.

Firmamız, 2009 yılında kendi Ar-Ge’ sini kurarak başta Değişken Mesaj ve Trafik İşaretleri, Yolcu Bilgilendirme Ekranları olmak üzere CE-EN 12966 sertifikasına sahip birçok ürün/sistem üretimini gerçekleştirmiştir.

Halen tasarımdan teknoloji üretimine, altyapı-üstyapı uygulamalarına kadar uçtan uca çözüm sağlayan sistem entegratör firması olarak yurtiçinde ve yurtdışında faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

Intetra ile

Yollar daha güvenli, daha akıllı.

İntetra

DEĞERLERİMİZ

Ulaşım alanında artan ihtiyaçların karşılanması için sürdürülebilir teknoloji temelli yaklaşımı benimsiyor, insanlar için daha güvenli ve konforlu çözümler sunmak için hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Bu sayede müşterilerimizin bugünün ve yarının zorluklarını üstlenecek donanıma sahip olmalarını sağlıyoruz.
Sürdürülebilir yönetim yoluyla paydaşlarımız için değer yaratıyoruz. Destekleyici bir çalışma ortamıyla çalışan çeşitliliğini sağlayıp, çalışanlarımızın potansiyellerini kullanabilmelerine önem veriyoruz. Ortaklarımızla güçlü ilişkiler kurarak şirketimizin küresel rekabet gücünü sürdürmeyi hedefliyoruz.

STRATEJİMİZ

Stratejimiz üç hedefe dayanmaktadır:
* Faaliyet alanlarımızda ve ürünlerimizde global büyümeyi yakalamak
* Uzman kadromuzu genişleterek teknolojik alanda çalışmalar yapmak
* Entegre dijital çözümlerimizi genişletmek ve sürdürmek.

Bugün …

Tasarımdan teknoloji üretimine, altyapı-üstyapı uygulamalarına kadar uçtan uca çözüm sağlayan sistem entegratör şirketi olarak
ulusal ve global faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

VİZYONUMUZ

Kaliteli hizmet anlayışını yönetim felsefemiz haline getirerek iç ve dış pazarlarda aranan bir marka haline gelmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda üretim kapasitemizi ve potansiyelimizi sürekli geliştiriyoruz.

MİSYONUMUZ 

Çağdaş üretim ve ürün teknolojilerini takip ederek performansımızı sürekli iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, verdiğimiz hizmetin kalitesini sürekli arttırarak kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.

FATURA BİLGİLERİMİZ

Şirketin Sicil Numarası  –   550179-0

İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

İşletmenin Merkezi,Aydınlı Birlik Organize Sanayi Bölgesi 4.Sok.No.1 Tuzla / İstanbul

Taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarı 130.000.000 TL

FATURA BİLGİLERİ Aydınlı Birlik OSB Mah. 34940 4. sok. /TUZLA / İSTANBUL
+90 216  4568640 /+90 216 4568642

www.intetra.com.tr    info@intetra.com.tr

TUZLA Vergi Dairesi 

VKN 4780667632

Ticaret Sicil No : 0478044354900019

Mersis No         : 0478044354900019

 

Projeleriniz İçin En İyi Çözümlerimizle Seçiminizi Yapın.

POLİTİKALARIMIZ

INTETRA; “Yenilikçi Düşünmek” misyonu çerçevesinde; Akıllı Ulaşım Sistemleri, Ücret Toplama Sistemleri ve Raylı Sistemler alanında Teknoloji, Ürün ve hizmet geliştiren global bir kuruluştur.

Kurumsal olarak uyguladığı ulusal ve uluslararası standart, yasa ve yönetmelikleri aynı inanç birliği içerisinde olduğu paydaşları ile birlikte faaliyetlerine yansıtır.

Müşteri güveninin ve sürekliliğinin karşılanması için, yasal düzenlemelere uygun ürünler ve hizmetler üretir. Bunun için gerekli tüm önlemleri alır. Kurguladığı ve şirket geneline yaygınlaştırdığı Yönetim Sistemleri ile kaynakları etkin ve verimli kullanarak sürekliliğini sağlar.

Sürekli iyileştirme ve sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ilkesi doğrultusunda;

  • Çeşitli sektörlerde şirketimizden ürün ve hizmet alan müşterilerimizin talepleri, istek ve şikâyetleri, müşteri ayrımı yapılmaksızın açık, tarafsız, şeffaf ve güvenli bir şekilde tek bir kaynakta toplamayı ve bu kayıtların yasalara uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde değerlendirilmesini.

 

  • Kalite, Çevre, İSG, EnYS, Etik Yönetimi, Bilgi ve Bilişim Güvenliği ve Kişisel verilerin korunması için Amaç ve Hedeflere ulaşabilmek için iç ve dış ilgili tarafların talep, yönetmelik, beklenti ve ihtiyaçlarını etkin ve verimli bir biçimde karşılamayı.

 

  • Tespit edilen tüm öneri ve müşteri iletileri kapsamındaki çalışmalarını Üretim ve hizmet yönetim sistemine dâhil edilerek, kalite farkındalığımızın sürekli iyileştirilmesini sağlamayı.

 

  • Her çalışanımızın tartışmasız kalite bilincini yükseltmek için gerekli tüm eğitim faaliyetlerini gerçekleştirerek aynı misyon, vizyon ve stratejik amaç etrafında toplanmasını sağlayan ve ortak bir kurumsal kültür oluşturmayı.

 

  • Uyguladığı Yönetim Sistemleri ile; tanımlanmış ve yürürlükteki yasal mevzuatlara uyarak tanımlanan uygunluk yükümlülüklerine uyacağını, Yönetim Sistemleri ile ilgili faktörleri ve gerekliliklerini, İşçi sağlığı ve İş güvenliği uygulamaları ile çalışanlarının güvenliğini ve işin sürekliliğini sağlamayı amaçlamış ve uygulamaya almış kurumsal ve küresel ekosistemi güvence altına almayı.

 

  • İçinde yaşanabilir bir çevre için çevrenin korunması ve tüm çevre boyutlarını azaltıcı uygulamaları, “0” kaza amacı için uygulamaları, gerçekleştirdiği ürünlerin ve hizmetin güvenliği kalite fonksiyonlarının işlevselliği ile sürdürülebilirlik projesi ile kuruluşun ulusal ve uluslararası düzeyde geleceğe taşımak için gerekli önlemleri almış ve performansını ölçerek sürekli gelişimi sağlamayı taahhüt etmektedir.