Elektromekanik Çözümler

İntetra

Tünel Yönetim Sistemi

Demiryolları üzerinde bulunan tünellerin elektromekanik sistemlerinin yapısının oluşturulması, hesaplarının yapılması, projelendirilmesi, malzemelerinin temini, kurulması, devreye alınması, sistemler arası entegrasyonlarının sağlanması, işletilmesi ve bakım-onarım işlerinin yürütülmesi hizmetleri sunulmaktadır.

Tünel Uyarı İşaretleri

Demiryolları üzerinde bulunan tünellerin elektromekanik sistemlerinde uyarı işaretlerinin temini, kurulması, devreye alınması, sistemler arası entegrasyonlarının sağlanması, işletilmesi ve bakım-onarım işlerinin yürütülmesi hizmetleri sunulmaktadır.

NEDEN ELEKTROMEKANİK İÇİN İNTETRA

İntetra, otoyollar için elektromekanik yapı inşa eder ve bu yapıyı yöneten yazılım ve donanımları geliştirir. Intetra'nın geliştirdiği elektromekanik yapıda; olay algılama sistemleri, meteoroloji sensörleri ve istasyonları, trafik ölçüm sistemleri, değişken mesaj işareti, değişken trafik işareti, ücret toplama sistemleri ve bu sistemlerin haberleşmesini sağlayan saha kabinleri ile mekanik konstrüksiyonlar yer almaktadır.Bunların yanı sıra işletmecilerin taleplerine göre farklı amaçlar ve ihtiyaçlar için de donanım ve yazılım geliştirilmektedir.İntetra'nın tasarımını, üretimini, kurulumunu ve entegrasyonunu yapmış olduğu bu sistemler, otoyollarda güvenliği ve konforu arttırır. İşletmeciler için ise operasyon maliyetlerini azaltır ve işletmeciliği kolaylaştırır.