Danışmanlık Hizmetleri

İntetra

Ulaşım Planlama ve Danışmanlık

Arazi yetersizliği ve nüfus yoğunluğu problemi, geleneksel ulaşım çözümlerine alternatif bir çözüm ihtiyacı yaratmıştır. Özellikle büyük kentlerde arazinin kısıtlı ve değerli olması, yeni yollar inşa edip trafiği düzenlemek için büyük bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Artan nüfus yoğunluğu ise ulaşım talebini sürekli olarak arttırmaktadır. Seyahat süresinin azaltılması, yolculuk konforunun arttırılması, daha temiz, çevreci ve sürdürülebilir bir sistem yaratılması için mevcut ulaşım altyapılarının en verimli şekilde kullanılması gerekmektedir.

Bu noktada akıllı ulaşım sistemlerinin kullanılması ve teknik planlama hizmetlerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

İNTETRA olarak uzman mühendis kadromuz ve akademik danışmanlarımızla aşağıda belirtilen konular başta olmak üzere ulaşım planlama ve danışmanlık alanında hizmet vermekteyiz.

Akıllı Şehirler

Akıllı şehir, veri toplamak için farklı türlerde elektronik sensörler ve teknolojik yöntemler kullanılan, modern ve sürdürülebilir bir kentsel alanı ifade etmektedir. Bu verilerden elde edilen bilgiler ışığında kentin kaynakları ve hizmetleri verimli bir şekilde yönetilmektedir. Kentin tarihini, kültürel ve doğal yapısını koruyarak kenti daha güvenli, sağlıklı ve yaşanılabilir kılmak oldukça önemlidir.

Ulaşım Ana Planı

Ulaşım Ana Planı, orta ve uzun vadede yapılacak ulaştırma yatırımları için yol haritası görevi görüp, kent ulaşımının nasıl gelişeceğine rehberlik etmektedir. Arazi kullanım verileri, nüfus sayım verileri, kavşaklardaki hareketlilik, hane halkı anketleri vb. veriler yardımıyla kentsel ulaşım planlaması yapılmaktadır..

Şehriniz için en iyi çözümün seçimini yapın.

Toplu Ulaşım Ana Planı

Kentin ihtiyaç duyduğu toplu ulaşım talebine, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretilerek entegre edilmesidir. Hizmet kapsamında yolculuk talep yönetimi çalışmaları, OD matrisi çalışmaları, güzergâh planlaması, rota optimizasyonu, vb. çalışmalar yapılmaktadır.

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı, kentlerdeki hayat kalitesini arttırmak, konforlu ve güvenli bir hareketlilik sağlamak için kentte ve çevresinde yaşayan insanların ihtiyaçlarının karşılandığı stratejik bir plandır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemi, dünya üzerinde mekâna ve konuma dayalı karmaşık problemlerin çözümüne yönelik büyük hacimli coğrafi verilerin toplanması ve işlenmesi yöntemidir. Bu sistemler aracılığıyla gerçek zamanlı ulaşım planlaması yapılabilmektedir.​

Bir Hizmet Olarak Hareketlilik

Bir Hizmet Olarak Hareketlilik, kullanıcıların dijital bir ortam vasıtasıyla farklı ulaşım modları arasındaki bağlantıları görebilmelerini, entegre bir ulaşım planlaması yapabilmelerini, tek bir hesaptan rezervasyon ve ödeme yapabilmelerini sağlamaktadır.

Makro & Mikro Trafik Simülasyon Çalışmaları

Ulaşım ve şehir planlama alanında, mevcut saha verilerinden yararlanılarak makro ve mikro modelleme ile mevcut yetersizliklerin tespit edilmesi ve geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalardır.​

Trafik Etki Analizi

Trafik Etki analizi, yapılması planlanan büyük bir yolculuk üretim ya da çekim merkezinin (Havalimanı, AVM, hastane vb.) uygulama alanı ve çevresindeki trafiğe etkisinin araştırıldığı çalışmalardır.​
Teknoloji

Geleceği şekillendiren projeler ile yapay zekaya dayalı çözümler

Tasarruf

Yapılan yatırımlar ile bugün ve gelecekte daha az enerji, daha az maliyet, çok tasarruf.

Verim

Verimli Ulaşım Çözümleri ile yaşam standartında verimliliği artırmak

Kolaylık

Yaşamı kolaylaştıran, kolay ulaştıran çözümler ile hayatı daha sağlıklı, trafiği ise güvenli hale getiriyoruz.